Επικοινωνήστε μαζί μας

Συντονίστρια Έργου

Αγγελική Λεμονίδου

Διεύθυνση

Εργαστήριο Πετροχημικής Τεχνολογίας Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή - Κτίριο Δ
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 54124, Θεσσαλονίκη

Email

alemonidou@cheng.auth.gr

Τηλέφωνο

+30 2310 996273

Fax

+30 2310 996184