Συμμετοχή στο συνέδριο "7th International Conference on Energy, Sustainability and Climate Change" | Σκιάθος, Ελλάδα | 24-27 Αυγούστου 2020

"CO2 capture through Chemical Looping processes using perovskites as oxygen carriers"

Charitini Matsouka, Antigoni Evdou, Vassilis Zaspalis, Lori Nalbandian*

https://www.dropbox.com/s/pwpvlp3tdbf71vj/Q-20-2029.pdf?dl=0

 

Νέα δημοσίευση στο περιοδικό "Industrial & Engineering Chemistry Research"

T. Papalas, A. N. Antzaras, A. A. Lemonidou, Evaluation of Calcium-Based Sorbents Derived from Natural Ores and Industrial Wastes for High-Temperature CO2 Capture,  Ind. Eng. Chem. Res., 2020, 59, 21, 9926-9938

https://doi.org/10.1021/acs.iecr.9b06834

Συμμετοχή στο 15ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Κατάλυσης | Ιωάννινα, Ελλάδα | 18-20 Οκτωβρίου 2019

Περοβσκίτες La1-xSrxFeO3 ως φορείς οξυγόνου σε συμπαγείς σύνθετες μεμβράνες διπλής φάσης (combo-DP) για διαχωρισμό CO2”, Χ. Ματσούκα, Β. Ζασπάλης, Λ. Ναλμπαντιάν

Συμμετοχή στο Europacat 2019 |Aachen, Germany | 18-23 Αυγούστου

"Intensified sorption-enhanced CO2 hydrogenation over Cu-promoted Mo2C catalyst" by V. Koidi and E. Heracleous

Συμμετοχή στο 2019 North America Catalysis Society Meeting | Chicago, Illinois | 23-28 Ιουνίου 2019

Effect of Preparation Method on the Performance of Cu/Mo2c Catalysts for CO2 Conversion” by V. Koidi and E. Heracleous

Συμμετοχή στο 12ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής | Αθήνα, Ελλάδα | 29-31 Μαΐου 2019

Αξιολόγηση ροφητικών υλικών υψηλών και μεσαίων θερμοκρασιών βασισμένα σε φυσικά υλικά και βιομηχανικά απόβλητα”, Β. Στρατιώτου–Ευστρατιάδης, Θ. Παπαλάς, Α. Αντζάρα, Χ. Κουρής, Α. Λεμονίδου

Συμμετοχή στο 12ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής | Αθήνα, Ελλάδα | 29-31 Μαΐου 2019

Επίδραση της μεθόδου σύνθεσης στην ροφητικά ενισχυμένη παραγωγή μεθανόλης από CO2 σε καταλύτες Mo2C ενισχυμένων με Cu” των Β. Κοΐδη και Ε. Ηρακλέους