Συμμετοχή στο 12ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής | Αθήνα, Ελλάδα | 29-31 Μαΐου 2019

Συμμετοχή στο 12ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής | Αθήνα, Ελλάδα | 29-31 Μαΐου 2019

Επίδραση της μεθόδου σύνθεσης στην ροφητικά ενισχυμένη παραγωγή μεθανόλης από CO2 σε καταλύτες Mo2C ενισχυμένων με Cu” των Β. Κοΐδη και Ε. Ηρακλέους