Συμμετοχή στο 12ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής | Αθήνα, Ελλάδα | 29-31 Μαΐου 2019

Συμμετοχή στο 12ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής | Αθήνα, Ελλάδα | 29-31 Μαΐου 2019

Αξιολόγηση ροφητικών υλικών υψηλών και μεσαίων θερμοκρασιών βασισμένα σε φυσικά υλικά και βιομηχανικά απόβλητα”, Β. Στρατιώτου–Ευστρατιάδης, Θ. Παπαλάς, Α. Αντζάρα, Χ. Κουρής, Α. Λεμονίδου