Συμμετοχή στο Europacat 2019 |Aachen, Germany | 18-23 Αυγούστου

Συμμετοχή στο Europacat 2019 |Aachen, Germany | 18-23 Αυγούστου

"Intensified sorption-enhanced CO2 hydrogenation over Cu-promoted Mo2C catalyst" by V. Koidi and E. Heracleous