Νέα δημοσίευση στο περιοδικό "Catalysis Science & Technology"

Νέα δημοσίευση στο περιοδικό "Catalysis Science & Technology"

E. Heracleous, V. Koidi, A. A. Lappas, CO2 conversion over Cu-Mo2C catalysts: effect of the Cu promoter and preparation method,  Catal. Sci. Technol., 2021, 11, 1467-1480

DOI: 10.1039/D0CY02021D