Νέα δημοσίευση στο περιοδικό "Industrial & Engineering Chemistry Research"

Νέα δημοσίευση στο περιοδικό "Industrial & Engineering Chemistry Research"

T. Papalas, A. N. Antzaras, A. A. Lemonidou, Evaluation of Calcium-Based Sorbents Derived from Natural Ores and Industrial Wastes for High-Temperature CO2 Capture,  Ind. Eng. Chem. Res., 2020, 59, 21, 9926-9938

https://doi.org/10.1021/acs.iecr.9b06834