Συμμετοχή στο συνέδριο "9th International Conference on Global Warming" | Διαδικτυακά | 1-4 Αύγουστος 2021

"CO2 CAPTURE WITH SIMULTANEOUS H2 PRODUCTION THROUGH CHEMICAL LOOPING REFORMING USING PEROVSKITES AS OXYGEN CARRIERS"

Charitini Matsouka, Antigoni Evdou, Vassilis Zaspalis, Lori Nalbandian*

Full Paper

Presentation