Συμμετοχή στο συνέδριο "7th International Conference on Energy, Sustainability and Climate Change" | Σκιάθος, Ελλάδα | 24-27 Αυγούστου 2020

Συμμετοχή στο συνέδριο "7th International Conference on Energy, Sustainability and Climate Change" | Σκιάθος, Ελλάδα | 24-27 Αυγούστου 2020

"CO2 capture through Chemical Looping processes using perovskites as oxygen carriers"

Charitini Matsouka, Antigoni Evdou, Vassilis Zaspalis, Lori Nalbandian*

https://www.dropbox.com/s/pwpvlp3tdbf71vj/Q-20-2029.pdf?dl=0