Συμμετοχή στο 1o Διαδικτυακό Συνέδριο Νέων Επιστημόνων: Ορυκτοί Πόροι-Περιβάλλον-Χημική Μηχανική | Κοζάνη, Ελλάδα | 26-28 Φεβρουαρίου 2021

Συμμετοχή στο 1o Διαδικτυακό Συνέδριο Νέων Επιστημόνων: Ορυκτοί Πόροι-Περιβάλλον-Χημική Μηχανική | Κοζάνη, Ελλάδα | 26-28 Φεβρουαρίου 2021

"Ανάπτυξη και αξιολόγηση ροφητικών υλικών βασισμένων στο MgO και ενισχυμένων με CaCO3 και τηγμένα νιτρικά άλατα"

Θεόδωρος Παπαλάς, Αντη Ν. Αντζάρας, Αγγελική Α. Λεμονίδου*

https://www.chemop.gr/