Νέα δημοσίευση στο περιοδικό "Journal of CO2 Utilization"

T. Papalas, I. Polychronidis, A. N. Antzaras, A. A. Lemonidou, Enhancing the intermediate-temperature CO2 capture efficiency of mineral MgO via molten alkali nitrates and CaCO3: Characterization and sorption mechanism,  J. CO2 Util., 2021, 50, 101605

DOI: 10.1016/j.jcou.2021.101605