Εργαστήριο Πετροχημικής Τεχνολογίας (ΕΠΤ), Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)

Ο στόχος του έργου στο Εργαστήριο Πετροχημικής Τεχνολογίας (ΕΠΤ) είναι η βελτίωση και η ανάπτυξη νέων θερμοχημικών (καταλυτικών) διεργασιών με χαμηλό ενεργειακό και πειβαλλοντικό αποτύπωμα μέσω μιας ολοκληρωμένης κύρια πειραματικής προσέγγισης.

Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Καυσίμων και Υδρογονανθράκων (ΕΠΚΥ), Ινστιτούτο Διεργασιών & Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ), Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)

Το Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Καυσίμων και Υδρογονανθράκων (ΕΠΚΥ) είναι ένα από τα 6 εργαστήρια του Ινστιτούτου Διεργασιών & Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) στη Θεσσαλονίκη.

Εργαστήριο Ανόργανων Υλικών (ΕΑΥ), Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών & Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ), Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)

Το Εργαστήριο Ανόργανων Υλικών (ΕΑΥ) είναι ένα από τα 7 εργαστήρια του ΙΔΕΠ/ΕΚΕΤΑ. Το ΕΚΕΤΑ αποτελεί ένα από τα κορυφαία ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας και βρίσκεται μέσα στη λίστα με τους TOP-20 ερευνητικούς φορείς της Ε.Ε. στην προσέλκυση πόρων από ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά προγράμματα

ΣΙΜΤΕΚ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕ

H εταιρεία SIMTEC Λογισμικό και Υπηρεσίες Α.Ε., προσφέρει προηγμένο λογισμικό και υπηρεσίες Υπολογιστικής Ανάλυσης και Προσομοίωσης, που παρέχουν υψηλή προστιθέμενη αξία. Εξυπηρετεί ένα ευρύ φάσμα βιομηχανικών πελατών, αλλά και ερευνητικών και ακαδημαϊκών κέντρων στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Ανώνυμος Γενική Εταιρία Τσιμέντων (ΑΓΕΤ) Ηρακλής

Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ, μέλος της LafargeHolcim, κατέχει ηγετική θέση στην αγορά των δομικών υλικών.