Ανώνυμος Γενική Εταιρία Τσιμέντων (ΑΓΕΤ) Ηρακλής

Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ, μέλος της LafargeHolcim, κατέχει ηγετική θέση στην αγορά των δομικών υλικών. Με το ισχυρό όνομα και τη σειρά προϊόντων, «ΗΡΑΚΛΗΣ», με περισσότερα από 100 χρόνια παρουσίας στην αγορά, εμπειρία στους κλάδους του τσιμέντου, των αδρανών υλικών, του σκυροδέματος και των βιομηχανικών ορυκτών, προσφέρει αξιόπιστες λύσεις υψηλής ποιότητας, με σεβασμό στο περιβάλλον και τις τοπικές κοινωνίες.

Συμβολή στο έργο

Σχεδιασμός, τεχνοοικονομική και περιβαλλοντική αξιολόγηση των ολοκληρωμένων διεργασιών δέσμευσης και μετατροπής του CO2, ενσωματωμένων στην βιομηχανική μονάδα παραγωγής τσιμέντου της AΓΕΤ-Ηρακλής