Άντη Αντζάρας

Image

Άντη Αντζάρας

Ο Δρ Άντη Αντζάρας έλαβε το Δίπλωμα Χημικής Μηχανικής (2012) και το Διδακτορικό του (2018) από το Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Εργάζεται στον τομέα της μηχανικής αντιδράσεων για την ανάπτυξη μιας νέας τεχνολογίας παραγωγής υδρογόνου υψηλής καθαρότητας σε ένα μόνο στάδιο με χαμηλότερο αποτύπωμα άνθρακα, καθώς και για διαδικασίες που σχετίζονται με την αποθήκευση θερμότητας με τη χρήση θερμοχημικών κύκλων και τη δέσμευση CO2 από βιομηχανικά απαέρια.
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
+30 231 099 6199
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν κυρίως τη σύνθεση και εφαρμογές προηγμένων υλικών, το χαρακτηρισμό, τις μελέτες μηχανικής αντιδράσεων καθώς και τον προκαταρκτικό σχεδιασμό διεργασιών, με ιδιαίτερη έμφαση στις τεχνολογίες δέσμευσης CO2 και εντατικοποιημένες διεργασίες αναμόρφωσης για την παραγωγή υδρογόνου. Τα αποτελέσματα του έργου του έχουν συντελέσει στην ανάπτυξη της έρευνας στον τομέα της εντατικοποίησης διεργασιών, αποδεικνύοντας την πρόοδο πέρα από την τρέχουσα τεχνολογία. To 2019 του απονεμήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Χημικής Μηχανικής (EFCE) το Βραβείο Αριστείας στην Εντατικοποίηση Διεργασιών για τη διδακτορική του διατριβή με τίτλο "Εντατικοποίηση της ροφητικά ενισχυμένης ατμοαναμόρφωσης μεθανίου για την παραγωγή υδρογόνου υψηλής καθαρότητας

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις ερευνητικής ομάδας ΕΠΤ σχετικές με το αντικείμενο του έργου

T. Papalas, I. Polychronidis, A.N. Antzaras, A.A. Lemonidou, Enhancing the intermediate-temperature CO2 capture efficiency of mineral MgO via molten alkali nitrates and CaCO3: Characterization and sorption mechanism, Journal of CO2 Utilization, 50 (2021), 101605

Τ. Papalas, Α.Ν. Antzaras, Α.Α. Lemonidou, Evaluation of Calcium-Based Sorbents Derived from Natural Ores and Industrial Wastes for High Temperature CO2 Capture, Industrial & Engineering Chemistry Research, 59 (2020) 9926-9938

Τ. Papalas, Α.Ν. Antzaras, Α.Α. Lemonidou, Intensified steam methane reforming coupled with Ca-Ni looping in a dual fluidized bed reactor system: A conceptual design, Chemical Engineering Journal, 382 (2020) 122993

A.Ν. Antzara, A. Arregi, E. Heracleous, A.A. Lemonidou, In-depth evaluation of a ZrO2 promoted CaO-based CO2 sorbent in fluidized bed reactor tests, Chemical Engineering Journal, 333 (2018) 697–711

D. Ipsakis, E. Heracleous, L. Silvester, D.B. Bukur, A.A. Lemonidou, Reduction and Oxidation Kinetic Modeling of NiO-based Oxygen Transfer Materials Chemical Engineering Journal, 308 (2017) 840–852

A. Antzara, E. Heracleous, A.A. Lemonidou, Energy efficient sorption enhanced-chemical looping methane reforming process for high-purity H2 production: Experimental proof-of-concept, Applied Energy, 180 (2016) 457–471

Z. Skoufa, A. Antzara, E. Heracleous, A.A. Lemonidou, Evaluating the activity and stability of CaO–based sorbents for post–combustion CO2 capture in fixed–bed reactor experiments, Energy Procedia, 86 (2016) 171–180

A. Antzara, E. Heracleous, D.B. Bukur, A.A. Lemonidou, Thermodynamic analysis of hydrogen production via chemical looping steam methane reforming coupled with in situ CO2 capture, International Journal of Greenhouse Gas Control, 32 (2015) 115–128


A. Antzara, E. Heracleous, A.A. Lemonidou, Improving the stability of synthetic CaO–based CO2 sorbents by structural promoters, Applied Energy 156 (2015) 331–343

A. Antzara, E. Heracleous, A.A. Lemonidou, Development of CaO–based Mixed Oxides as Stable Sorbents for Post–Combustion CO2 Capture Via Carbonate Looping, Energy Procedia, 63 (2014) 2160–2169

S.D. Angeli, C.S. Martavaltzi, A.A. Lemonidou, Development of a novel-synthesized Ca-based CO2 sorbent for multicycle operation: Parametric study of sorption, Fuel, 127 (2014) 62–69

C.S. Martavaltzi, T. Pefkos, A.A. Lemonidou, Operational window of sorption enhanced steam reforming of methane over CaO-Ca12Al14O33, Industrial & Engineering Chemistry Research, 50(2) (2011) 539–545

C.S. Martavaltzi, A.A. Lemonidou, Hydrogen Production via Sorption Enhanced Reforming of Methane: Development of a novel hybrid material-reforming catalyst and CO2 sorbent, Chemical Engineering Science, 65(14) (2010) 4134–4140

C.S. Martavaltzi, E.P. Pampaka, E.S. Korkakaki, A.A. Lemonidou, Hydrogen production via steam reforming of methane with simultaneous CO­2 capture over CaO-Ca12Al14O33, Energy and Fuels, 24(4) (2010) 2589–2595

C.S. Martavaltzi, T. Pefkos, A.A. Lemonidou, Parametric study of the CaO–Ca12Al14O33 synthesis with respect to high CO2 sorption capacity and stability on multicycle operation, Industrial & Engineering Chemistry Research, 47(23) (2008) 9537–9543

C.S. Martavaltzi, A.A. Lemonidou, Development of new CaO based sorbent materials for CO2 removal at high temperature, Microporous and Mesoporous Materials, 110 (2008) 119–127